KNIHOVNA

MÍSTNÍ OBECNÍ KNIHOVNA VELKÉ JANOVICE

Byla zaevidována 16. 4. 2012 Ministerstvem kultury.

Adresa:
Velké Janovice 47
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
(v budově Obecního úřadu)

Kontakt:
566 573 419
velke.janovice@tiscali.cz

http://velke-janovice.knihovna.info/

Knihovnice:
Lucie Knoblochová, DiS

Půjčovní doba:
v úředních hodinách Obecního úřadu