Czech POINT

Czech POINT
( Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

 

Nyní provádíme:

o Výpisy z bodového hodnocení řidiče

o Výpisy z insolvenčního rejstříku

o Výpisy z katastru nemovitostí

o Výpisy z obchodního rejstříku

o Výpisy z rejstříku trestů

o Výpisy ze seznamu kvalifikovaný dodavatelů

o Výpisy z živnostenského rejstříku

 

Ceník služeb: 1. stránka každá další
Výpis z bodového hodnocení řidiče 100,- 50,-
Výpis z insolventního rejstříku 100,- 50,-
Výpis z katastru nemovitostí 100,- 50,-
Výpis z obchodního rejstříku 100,- 50,-
Výpis z rejstříku trestů  100,-  0,-
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100,- 50,-
Výpis z živnostenského rejstříku 100,- 50,-

 

Jaké doklady je nutné předložit?

1. Neveřejné evidence

      Výpis z Rejstříku trestů
- vydáme na počkání po předložení platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas)
- je možné žádat i pro jinou osobu po předložení plné moci a svého dokladu totožnosti

      Výpis z Bodového hodnocení řidiče
-je nutné předložit občanský průkaz nebo cestovní pas a číslo řidičského průkazu

 

2. Veřejné evidence       

      Výpis z Insolventního rejstříku
- neověřuje se totožnost žadatele
- je nutné znát IČ, osobní údaje (jméno, příjmení, datum nar., RČ)

       Výpis z Katastru nemovitostí
- neověřuje se totožnost žadatele
- je nutné znát název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

      Výpis z Obchodního rejstříku
- neověřuje se totožnost žadatele
- je nutné znát IČ organizace

     Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- neověřuje se totožnost žadatele
- je nutné znát IČ organizace

      Výpis z Živnostenského rejstříku
- neověřuje se totožnost žadatele
- je nutné znát IČ podnikatele / fyzické osoby

 

Podrobnější informace na www.czechpoint.cz.